bild

 

Bergsjö kräftor
(Astacus Leptodactilus)

Fakta
Den armeniska kräftan är närbesläktad med vår ursprungliga svenska kräfta och av samma art som den turkiska. Kräftorna växer långsamt, ca 5 år för att bli fullvuxna. Kräftorna fiskas i bergssjön Sevan som ligger 2000 meter över havet. Exporten av kräftor från Armenien har de senaste 15 åren mestadels bestått av levande leveranser till Belgien och Frankrike. Under de senast åren har Ullmo haft exklusiva rättigheter att producera kräftor i Armeniens ända EU-godkända produktionsanläggning för kräftor.
När kräftorna anländer till fabriken så sorteras de i olika storlekar samt kontrolleras att eventuellt döda kräftor sorteras bort. Därefter läggs kräftorna i ett bad för att tvättas innan de kokas och sedan kyls ner. Kräftorna vakuumpaketeras sedan i en lag bestående av vatten, krondill, salt och socker.

Produktion och transport
Vår producent av Armeniska kräftor är lokaliserad på strandkanten till sjön Sevan där alla kräftor fiskas med nät och små träbåtar.

De frysta kräftorna transporteras sedan med lastbil till något av våra distributionslager, därifrån transporteras kräftorna till grossist eller direkt till butik.

Miljöpolicy
I enlighet med vår miljöpolicy är vår strävan att endast använda fisk- och skaldjur som kommer från hållbara bestånd samt om möjligheten finns erbjuda produkter med miljöcertifiering.

I dagsläget finns inte någon känd miljömärkning att tillämpa på sötvattenkräftor.

Vi strävar också efter att följa WWF:s fiskeguide och dess rekommendationer, dock berörs endast odlade sötvatten kräftor vilket vi inte saluför. Alla kräftor under varumärket Ullmo är vildfångade.

Socialt ansvar
Vi värnar om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, jämställdhet och mångfald för alla som arbetar med att ta fram Ullmos produkter. SeaSam kräver därför att alla parter som är delaktiga i arbetet med Ullmos produkter uppfyller kraven enligt vår uppförandekod, och vi säkerställer att de efterlevs genom uppföljningar i leverantörsledet.

Ungefärligt CO2 utsläpp för transporten av armeniska kräftor är:

0,27 kg CO2/kilo kräftor

 

Jumbo 16-22

Lat namn: Astacus Leptodactilus
Innehåll: 1 kg, 16-22 st kräftor kokade i lag av vatten, salt, krondill & kryddor
Fångstmetod: Vildfångade
Fångstzon: Vildfångade i Armeniska bergssjöar
Producentland: Producerad i Armenien.
EAN: 731563616003
Näringsvärde: per 100g skalade kräftor.
Energi 375 kj/90 kcal
Protein 16 g
Kolhydrater 0,5 g
Fett: 2,5 g
 

Regular 24-30

Lat namn: Astacus Leptodactilus
Innehåll: 1 kg, 24-30 st kräftor kokade i lag av vatten, salt, krondill & kryddor
Fångstmetod: Vildfångade
Fångstzon: Vildfångade i Armeniska bergssjöar
Producentland: Producerad i Armenien.
EAN: 731563624008
Näringsvärde: per 100g skalade kräftor.
Energi 375 kj/90 kcal
Protein 16 g
Kolhydrater 0,5 g
Fett: 2,5 g
 

Party Kräftor + Stjärtar

Lat namn: Astacus Leptodactilus
Innehåll: 1 kg, 16-20 st kräftor + 26-30 st kräftstjärtar kokade i lag av vatten, salt, krondill & kryddor
Fångstmetod: Vildfångade
Fångstzon: Vildfångade i Armeniska bergssjöar
Producentland: Producerad i Armenien.
EAN: 7315633616263
Näringsvärde: per 100g skalade kräftor.
Energi 375 kj/90 kcal
Protein 16 g
Kolhydrater 0,5 g
Fett: 2,5 g