Louisianaflodkräftor


Arten Procambarus clarkii som ursprungligen fiskades i Louisiana har under åren spridit sig världen över. Idag fiskas den i Kina, Spanien och Egypten. Det är också den kräfta som säljs i störst volymer i det frysta segmentet.