Ullmo. En svensk tradition.


SeaSam Food AB är en ledande leverantör av fisk- och skaldjursprodukter, såväl kylda som frysta, till kunder med krav på kvalitet och spårbarhet. SeaSam jobbar med fisk och skaldjur som är fiskade med största respekt för fångstmiljöer och framtida bestånd och strävar efter att alltid erbjuda det miljömässigt bästa alternativet inom varje produktgrupp.

Konsumentprodukterna marknadsförs under varumärkena Ullmo och Cashelmara medans storkök marknadsförs under varumärket SeaSam.

Vår miljöpolicy

SeaSam Food AB producerar och marknadsför livsmedelsprodukter i segmentet fisk och skaldjur. Miljöaspekterna och spårbarheten är idag en allt viktigare del av hela kvalitetsbegreppet och är något som alltmer efterfrågas av marknaden. För långsiktigt framgångsrik utveckling av hela vår verksamhet måste miljöhänsyn bli en naturlig del av allt det vi gör. Eftersom våra produkter kommer från en ren miljö är det en förutsättning för vår framtida verksamhet att detta förhållande bibehålls. Detta åstadkoms genom minsta möjliga miljöbelastning.


Övergripande miljömål

SeaSam skall begränsa miljöpåverkan från transporter genom att välja resurseffektiva och miljöanpassade logistiklösningar som kan tillgodose kundens krav på flexibilitet. SeaSam skall arbeta för en minskad emballage-användning samt att kontinuerligt utveckla dessa för att bli mer resurs- och transporteffektiva.
SeaSam förbinder sig att följa alla miljöregler, lagstiftning och godkänd praxis relaterad till processer och aktiviteter i företaget.

SeaSam strävar efter att endast använda fisk- och skaldjur som kommer från hållbara bestånd.
SeaSam har det senaste året lanserat flera produkter med MSC eller ASC certifiering.

Läs mer om dessa certifieringar:
www.msc.org och www.asc-aqua.com


Socialt ansvar

Vi värnar om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, jämställdhet och mångfald för alla som arbetar med att ta fram Ullmos produkter. SeaSam kräver därför att alla parter som är delaktiga i arbetet med Ullmos produkter uppfyller kraven enligt vår uppförandekod, och vi säkerställer att de efterlevs genom uppföljningar i leverantörsledet.


GDPR

Med anledning av den nya dataskyddslagen GDPR, vill vi informera våra kunder och leverantörer om vilka personuppgifter rörande dig som vi behandlar, varför och hur länge vi behandlar dem, vilken laglig grund vi har för behandlingen samt dina rättigheter.

Integritetspolicy

Våra certifikat

SeaSam


Våra varumärken

Ullmo

Cashelmara