Integritetspolicy för privatkunder och kontaktpersoner

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj-2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Med anledning av detta vill vi informera om vilka personuppgifter rörande dig som vi behandlar.

Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som privatkund eller kontaktperson hos våra befintliga, tidigare eller potentiella leverantörer eller kunder ska känna dig trygg med att SeaSam Food AB (”SeaSam”, ”vi” eller ”oss”) som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

För dig som är som befintlig eller tidigare privatkund hos oss och konsumenter som kontaktat vår kundtjänst så kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Din adress
 • Ditt personnummer

För dig där din arbetsgivare är befintlig, tidigare eller potentiell kund eller leverantör hos oss, så kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

 • Ditt namn
 • Din jobbrelaterade e-postadress
 • Ditt jobbrelaterade telefonnummer
 • Din jobbtitel

Om du har lämnat ditt samtycke så kan vi i förekommande fall även behandla följande uppgifter:

 • Foto eller film på dig
 • Kommentarer eller kundröster som du lämnat (på tex vår hemsida) inkl. ditt fullständiga namn och titel

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Om du eller din arbetsgivare är kund eller leverantör till oss så använder vi dina personuppgifter för att kunna utföra de tjänster och som ni beställer från oss eller vi beställer ifrån er.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom t ex nyhetsbrev, inbjudningar till seminarier/frukostmöten eller personlig kontakt för att informera dig om våra tjänster. De behandlingar som görs i detta syfte anser vi vara av intresse för dig som registrerad, eller i vart fall inte vara så pass integritetskränkande att berättigade intressen hos oss eller din arbetsgivare inte kan hävdas. Om du inte vill ta emot nyhetsbrev från oss så kan du när som helst avregistrera dig via en länk från nyhetsbrevet. I vissa fall kan vi i marknadsföringssyfte behandla personuppgifter såsom foto/film på dig eller kommentarer inkl. ditt namn och titel. För dessa ändamål har vi begärt ett separat samtycke ifrån dig.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna sparas så länge du/eller din arbetsgivare är kund eller leverantör till oss. Om samarbetet avslutas eller kontakten med dig upphör så sparar vi dina uppgifter i 1 år. Om din arbetsgivare är kund eller leverantör till oss och vi får kännedom om att du inte längre är kontaktperson kommer vi omgående att ta bort dina uppgifter.

Vi kan ha rättslig skyldighet att spara vissa personuppgifter längre än ovan, t ex genom bokföringslagen och tullagen. Dessa uppgifter sparar vi då för dessa ändamål så länge tillämplig lag kräver det.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på om vi behandlar/lagrar personuppgifter om dig. Vill du ha ett utdrag på dessa personuppgifter samt information om varför vi behandlar dem så kontakta oss på nedan e-postadress. Uppgifterna lämnas ut till dig inom en månad. Du kan även kontakta oss om du vill att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga uppgifter, raderar uppgifter eller begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Detta kan vi dock endast göra om vi inte har rättslig skyldighet att behandla uppgifterna t ex genom bokföringslagen eller tullagen.

Har du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter, t ex foton eller film där du medverkar, så har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

 

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är SeaSam Food AB (556622-2062)

Postadress: Box 5020, 121 05 Johanneshov
Telefon: 08-648 59 95
E-post: info@seasam.se