Krabba


Krabban är vanligare än hummern och därför är priset ett helt annat. Men det finns skaldjursälskare som väljer krabbans kött före hummerns. Könet bestämmer man lätt genom att titta på stjärten. Honans är bred och rund, hanens betydligt smalare och dessutom spetsig. Krabban kan bli upp till 30 cm bred och väga så mycket som 6 kg. Den lever på stenbottnar under sommaren på mellan en och 30 meters djup. På vintern flyttar de djupare, ända ner till 50 meter.

Ju renare vatten desto högre kvalitet på krabban. Därför anses krabbor som fiskas i det klara, friska vattnet i Donegal Bay utanför Irlands västkust vara de allra finaste. Och det är just de krabborna som vi importerar.