Louisianaflodkräftor


Arten Procambarus clarkii som ursprungligen fiskades i Louisiana har under åren spridit sig världen över. Idag fiskas den i Kina, Spanien och Egypten. Det är också den kräfta som säljs i störst volymer i det frysta segmentet.

Kräftinformation

Kalk
Små vita pillerliknade saker är en kalkreserv vid ömsning av skal.

Knaster
Ibland kan sandliknande korn som knastrar förekomma det kan mycket väl vara kalkkristaller som bildas vid skalömsning.

Hårdhet
Hårdheten på skalen varierar efter land och art. Ett slags yttre skelett som varierar i hårdhet. Ibland är skalet för mjukt och det är när kräftan ömsat skal precis och är då inte så skyddat som när de precis innan skalömsning haft skalet länge och förhårdnat.

Storlek
Alla våra kräftor är märkta med ”cirka antal” som sedan ska matchas med vikt. En inom branschen vedertagen tabell för benämningar, speciellt för importkräftor, är som följer:

10-15st / kg = Extra Stora eller Super Jumbo
16-22st / kg = Stora eller Jumbo
24-30st / kg = Normal eller Regular

Utomlands finns inget minimimått.
I Sverige och Vättern finns 10 cm som minimimått. I de andra sjöarna i Sverige saknas minimimått.
En kräftas längd mäts från huvudets spets till utdragen stjärts tipp.