Signalkräftor, 700g


Innehåller: Färska svenska signalkräftor. Avrunnen vikt 700g netto.
Ingrediensförteckning: Kräftor* [Pacifastacus leniusculus],
Dill lag: vatten, salt & krondill.
*Fiskade med tinor och fällor i Svenska insjöar.
Producerad i Sverige
Art.nr: 380007