Kräftor


Kräftan skiljer sig från alla andra skaldjur genom att den lever i sötvatten. Och gott om kalk ska det finnas i vattnet också, annars kan den inte bilda skal. Och vi som kanske går omkring och tror att det svenskaste som finns, det är flodkräftor, augustimörker, roliga hattar och ”en lille en”. Men det är inte så mycket flodkräftor vi äter längre, vilket torde vara allom bekant. Kräftpesten har härjat riket. Och de flodkräftor som finns kvar betingar skyhöga priser i butikerna. I stället äter vi inplanterade svenska signalkräftor eller importerade kräftor från Turkiet där man fiskar en kräfta som är snarlik den ursprungliga svenska kräftan.


Svenska signalkräftor


Signalkräftor, 700g

Innehåller: Färska svenska signalkräftor. Avrunnen vikt 700g netto.
Ingrediensförteckning: Kräftor* [Pacifastacus leniusculus],
Dill lag: vatten, salt & krondill.
*Fiskade med tinor och fällor i Svenska insjöar.
Producerad i Sverige
Art.nr: 380007