Kräftor


Kräftan skiljer sig från alla andra skaldjur genom att den lever i sötvatten. Och gott om kalk ska det finnas i vattnet också, annars kan den inte bilda skal. Och vi som kanske går omkring och tror att det svenskaste som finns, det är flodkräftor, augustimörker, roliga hattar och ”en lille en”. Men det är inte så mycket flodkräftor vi äter längre, vilket torde vara allom bekant. Kräftpesten har härjat riket. Och de flodkräftor som finns kvar betingar skyhöga priser i butikerna. I stället äter vi inplanterade svenska signalkräftor eller importerade kräftor från Turkiet där man fiskar en kräfta som är snarlik den ursprungliga svenska kräftan.

Kräftinformation

Kalk
Små vita pillerliknade saker är en kalkreserv vid ömsning av skal.
Knaster
Ibland kan sandliknande korn som knastrar förekomma det kan mycket väl vara kalkkristaller som bildas vid skalömsning.
”vita maskar”
”Vita maskar” är sädesledare som kommer på hanarna när de ska fortplanta sig. (Vi slutar fiska men ibland kommer några med p.g.a. svår kontroll, dock gör vi stickprov när säsong för fortplantning närmar sig. Helt ofarligt att äta, men är lätt att ta bort. Fortplantning är vid olika säsonger beroende på land och fiskeperioder.
Hårdhet
Hårdheten på skalen varierar efter land och art. Ett slags yttre skelett som varierar i hårdhet. Ibland är skalet för mjukt och det är när kräftan ömsat skal precis och är då inte så skyddat som när de precis innan skalömsning haft skalet länge och förhårdnat.
Storlek
Alla våra kräftor är märkta med ”cirka antal” som sedan ska matchas med vikt. En inom branschen vedertagen tabell för benämningar, speciellt för importkräftor, är som följer:

10-15st / kg = Extra Stora eller Super Jumbo
16-22st / kg = Stora eller Jumbo
24-30st / kg = Normal eller Regular

Utomlands finns inget minimimått.

I Sverige och Vättern finns 10 cm som minimimått. I de andra sjöarna i Sverige saknas minimimått.
En kräftas längd mäts från huvudets spets till utdragen stjärts tipp.