Fisk Burgare ”Nose to tail”


Nose to tail är ett av våra bidrag för att minska svinnet vid produktion av torsk och lax, Genom att göra en färs av de delar av fisken som vi ej använder så kan vi utnyttja ännu mer av fisken och på så sätt utnyttja havets resurser ännu mer.

Utnyttja hela fisken = Mindre fisk behövs fiskas!

I vår Nose to tail serie lanserar vi 2 burgare – Laxburgare och MSC-märkt Torskburgare Produktionen sker i Sverige.